Htlm kodlar
Yo'naltirish - <a href="http://sayt manzili">Nomi</a>
Rasm chiqarish - <img src="http://rasm manzili">
Rasm o'lchamini o'zgartirish - <img src="http://rasm manzili" width="eni o'lchami" height="bo'yi o'lchami"/></a>
So'zga rang berish - <font color=rang nomi>So'z</font>
So'zni qalin qilish - <b>So'z</b>
Yuruvchi matn - <marquee>Matn</marquee>
Fonli yuruvchi matn - <marquee bgcolor="rang nomi">matn</marquee>
O'chib yonuvchi matn - <blink>matn</blink>
Sahifadan chiziq o'tkazish - <hr>
Fonli yozuv - <span style="background-color:fon rangi nomi; color:so'z rangi nomi">so'z</span>
На главную